Detské cvičenie
Activity description
Cvičenie Źabky - detičky cvičia ako žabky. Skáču, behajú, plazia sa, preliezajú a podliezajú prekážky, skúšajú skákanie na trampolíne a skákanie do molitanovej jamy. Toto cvičenie pomáha detičkám rozvíjať koordináciu pohybov, rovnováhu a to všetko zábavnou formou alebou formou hry. Pri cvičení sa využíva rôzne športové náradie: molitanové prekážky, fit lopty, lavička, kruhy, loptičky. Dieťa je po celý čas s rodičom, ktorý ho sprevádza.
Športová prípravka - ide predovšetkým o základy gymnastiky, rozvoj koordinácie a obratnosti, rýchlosti a sily.
Tréningy prebiehajú v multifunkčnej telocvični s trampolínou, molitanovou jamou, akrobatickou podlahou a veľkou preliezkou, a to všetko pod vedením skúsených trénerov, ktorí sa už dlhodobo venujú športovej príprave škôlkárov a školákov.
Gymnastika je nielen fantastickým pohybovým základom pre iné športy ale aj vkladom do života, v ktorom sa dieťa naučí sebadisciplíne, silnejšej motivácii pre zdolávanie osobných úspechov, cieľavedomosti a zdravému sebavedomiu. Hodiny sú zamerané na všestranný pohybový rozvoj detí, správne držania tela, orientáciu v priestore a čase, využívanie kreativity a prácu s rytmom pomocou tanečných hier.
List of instructors