Parkour academy 1
Activity description
Základy Parkouru, akrobacie, pádov, získavanie sily, vytrvalosti, koordinácie a flexibility, poznávanie svojho tela a jeho možností, rozvíjanie fyzických, psychických a morálnych vlastností, práca jednotlivca ale aj skupiny. Niektoré tréningy sú zamerané na Parkour fitness - posilňovacie techniky z PK pre rozvoj sily, vytrvalosti, kontroly, balansu, orientácie, možnosti, využitie v reálnych situáciách, zlepšenie celkového vnímania, pozornosti a reakcií v kritických situáciach.
Parkour academy level 1 Je určená predovšetkým chlapcom a dievčatám od 7 do 14 rokov, ktorí s parkourom len začínajú.
List of instructors