Parkour academy 2
Activity description
Základy Parkouru, akrobacie, pádov, získavanie sily, vytrvalosti, koordinácie a flexibility, poznávanie svojho tela a jeho možností, rozvíjanie fyzických, psychických a morálnych vlastností, práca jednotlivca ale aj skupiny. Niektoré tréningy sú zamerané na Parkour fitness - posilňovacie techniky z PK pre rozvoj sily, vytrvalosti, kontroly, balansu, orientácie, možnosti, využitie v reálnych situáciách, zlepšenie celkového vnímania, pozornosti a reakcií v kritických situáciach.
Parkour Academy level 2 je určená pre mládež a dospelých od 13 rokov. Po individuálnej konzultácii s trénerom je samozrejme možné zmeniť zaradenie do skupiny podľa výkonnosti.
List of instructors